Nothing

Đã bảo nothing là không có gì rồi mà Hoàng Đức TânMình là một developer. Sở thích của mình là chụp ảnh, “làm gì” bàn phím và nhiều thứ linh tinh khác nữa.