Hành trình đạt được AWS SAA-C03

Hi mọi người, lâu lắm rồi mình mới lại viết bài. Trong hành trình khám phá thế giới này, cũng giống như chơi game vậy, đến một điểm nào đó chúng ta cần checkpoint. Thì certificate (trong bài này mình sẽ dùng từ cert cho ngắn gọn) đối với mình nó cũng là một checkpoint … Đọc tiếp