Về bản thân

Chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Đức Tân, là chủ của blog Tân Oggy.
Là một developer, ngoài ra tôi là một photographer tay mơ, đam mê mechkey và nhiều thứ tào lao nữa.

Về blog này

Tôi viết blog này mục đích chính là để chia sẻ những kiến thức mà tôi biết cũng như nâng cao khả năng diễn đạt của mình.Toàn bộ ảnh trong blog này, nếu tôi là là người viết, trong trường hợp không có ghi chú gì thì mặt định toàn bộ ảnh là do tôi tự chụp hoặc tự thiết kế.

À mà thật ra thì nơi mình chia sẻ mấy thứ vui vẻ, ngoài ra thì những hướng dẫn cơ bản mà những người khác hay hỏi mình, trả lời nhiều lần nên mình gộp lại sau để đỡ phải hướng dẫn nhiều lần.Ngoài ra mình có một cộng tác nữa là Tui Tran.

Về bản thân tôi

Là một thanh niên năm ba tại Đại Học FPT Hồ Chí Minh. Hiện đang là DevOps tại ELCA Việt Nam

À ngoài ra thì mình có cũng có nhận làm dự án web trên mã nguồn WordPress, liên hệ mình nếu có nhu cầu ha.

Liên hệ

Email của mình: info@ductan.me hoặc hoangductan@hotmail.com

Số điện thoại: 0345307633

Linkedin:  hoangductan