Hosting và VPS khác gì nhau

Định nghĩa Hosting: Là một dạng dịch vụ được các nhà cung cấp dịch vụ host để chạy phần mềm của bạn, ví dụ bạn có một mã nguồn PHP hay NodeJS muốn chạy, thì việc của bạn là thuê một hosting rồi ném source lên là chạy thôi, bạn hầu như không cần phải cài đặt hay config gì nữa, mọi thứ từ enviroment đến database đã được setup sẵn, bạn chỉ cần tạo rồi bỏ vào file config là xong thôi, dễ ăn bánh vậy (nhưng mà bánh này có ngon hay không thì đọc tiếp nha)...

August 12, 2022 · 4 min · Tân Một Nắng

Mầm non lập trình, nuôi dưỡng và phát triển

Lí do bắt đầu Chào mọi người, mình là Tân, mình đã biết đến code hơn mười năm. Trong quá trình đó có nhiều chuyện mình đã trải qua, bao gồm cả về kĩ thuật và cuộc sống. Mục tiêu chính Mình viết seri này để chia sẻ đến mọi người, đặt biết là những em vừa bước chân vào đại học với ngành công nghệ thông tin và những nhóm ngành liên quan....

August 12, 2022 · 1 min · Tân Một Nắng