Viết cho ngày đầu năm 2022

Cứ mỗi năm, mình lại dành thời gian ra để nhìn lại những điều đã làm, những điều chưa làm được. Mình sẽ góp nhặt lại những điều dễ thương thành một bài viết này nè. Đôi lời muốn nói Năm vừa qua, lại một năm nữa chúng ta trải qua đại dịch Covid-19. Mình mong là mọi người vẫn ổn, mọi người vẫn khỏe. Một số người bạn của mình cũng mất đi những người mình yêu thương....

January 1, 2022 · 3 min · Tân Một Nắng