Code C ngầu hơn với Atom

Bạn đang học lập trình C, hoặc đang làm việc với ngôn ngữ C. Bạn đang chắn ngắt với cái giao diện hơi bị ngu ngơ của Dev C, cũng như việc nhắc lệnh của nó. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình Atom là một code editor rất đẹp. … Đọc tiếpCode C ngầu hơn với Atom